امروز : دوشنبه ۰۲ بهم ۱۳۹۶

اخراج های اخیر

کد خبر : 2271
تعداد بازدید : 461 نمایش
تاریخ انتشار : ۹ شهریور ,۱۳۹۵

تبسم الله الرحمن الرحیم
وقتی درسالهای گذشته شبکه های اجتماعی وفضای مجازی در داخل کشور فعال شدند ،همه خوشحال بودیم که بتوانیم جبران گذشته کنیم وتوسعه فرهنگی وسیاسی کشور خودمان از این طریق دنبال کنیم ولی انچه ما فکر میکردیم محقق نشد.
بالاجبار در این وجیزه مطالبی را ارایه میکنم
که امیدوارم مفید فایده شود؛
۱-بنده فقط یک کانال دارم وان هم همین کانالی است که برخی مطالب را منتشر میکنم واز هیچ کانالی نه حمایت کرده ونه سیاستگزاری میکنم.
۲-برخی از دوستان چه قبل از انتخابات وچه بعد از انتخابات برخی گروهها ویا کانالهایی را در فضای مجازی ایجاد کردند که بنده با توجه به مشغله بیشتر نمیتوانستم همه انها را رصد کنم واشتباهات احتمالی انها را تذکر دهم،بویژه انکه در برخی مواقع متاسفانه برخی افراد از اخلاق ودین تهی اجیر برخی میشدند و با سیاست انگلیسی در ظاهر با ما بودند ولی در باطن اجیر دیگران بودند وهستند واین افراد شروع میکردند به بد دفاع کردن وفضا را الوده کردند بعبارت دیگر خودشان برای اینکه مظلوم نمایی کنند شروع کردند به کانالهای مجعول وبی هویت که در ظاهر با ماهستند ولی در باطن با انها بودند.
۳-بنده هم در زمانی که نماینده بودم وهم در زمان تبلیغات انتخابات و در حال حاضر اعتقاد دارم مهمترین اصول در توسعه بخصوص در جامعه اسلامی خودمان رعایت اصول صداقت وعقلانیت وعدالت است که متاسفانه در جامعه به ظاهر اسلامی ما منسوخ شدند
فقط از باب نمونه دو مورد را عرض میکنم که دوستان عزیز توجه کنند که چگونه صداقت وعقلانیت به مسلخ رفته است؛
در دوسه سال گذشته بحث تعدیل نیروی انسانی دانشگاه ازاد چقدر موجب سو استفاده جریان مخالف شد اگر واقعا حق با انها بود چرا در حال حاضر نزدیک ۱۰۰نفر را اخراج میکنند مگر اینها خانواده ندارند!؟چرا جلوی دکتر امیری را نمیگیرند که نان۱۰۰نفر را قطع میکند!!؟چرا با اقای دکتر میرزاده رییس دانشگاه ازاد مذاکره نمیکنند که جلوی این ظلم ظاهری را بگیرند!؟مگر این افراد چه گناهی مرتکب شدند که الان باید اخراج شوند!؟اگر واقعا میخواهند ۱۰۰نفر اخراج نشود بیایند اقای دکتر امیری را تغییر دهند تا ۱۰۰نفر اخراج نشوند.
نمونه دیگر تعدیل کارگران فولاد است که نزدیک ۷۰۰نفر نانشان را قطع کردند چرا اقایان نرفتند ومذاکره نکردند و طرحهای توسعه فولاد را ادامه ندادند و چرا از کارگران فولاد حمایت نکردند بنده تا زمانی که بودم نتوانستند حتی یک نفر را اخراج کنند ولی وقتی متوجه شدند که بنده در مجلس دهم نیستم شروع به اخراج کارگران کردند واگر بنده بودم مثل دوره قبل حمایت میکردم ونمیگذاشتم حتی یک نفر اخراج شود
۴-بنده دوباره تاکید میکنم هیچ کانالی ویا گروهی از طرف بنده در فضای مجازی فعال نیست واگر از دوستان در فضای مجازی فعال هستند بجد میخواهم واز دستانش میبوسم که بگذارند هرچه اقایان در دلشان هست بگویند ودر مقابل توهین ها فقط این ایات شریفه را نصب العین قرار دهند (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ویا واذا مروا بالغو مروا کراما)
نهم شهریورماه هزاروسیصد ونودوپنج خورشیدی
telegram.me/reza_bonabi

برچسب ها :