امروز : دوشنبه ۰۲ بهم ۱۳۹۶

نکاتی در خصوص عزاداری محرم

کد خبر : 2285
تعداد بازدید : 466 نمایش
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ,۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم
ماه محرم ماه امام حسین علیه السلام میباشد ،به این مناسبت درخصوص عزادار حقیقی وعزاداری حقیقی چیست نکاتى را خدمتتان تقدیم میکنم که امیدوارم مرضیّ آن حضرت قرارگیرد.
۱-مهمترین اصل در هر عمل عبادی ،برای خدا بودن است یعنی اخلاص ،آیا این نذرى که میدهم این سینه زنى که انجام میدهم ،بخاطر خداست ،به نظر میرسد عزادار حقیقی باید هر لحظه به نیّت خود مراجعه کند که آیا این مسجد نبود ویا این هیات نبود نذری میدادم یا سینه زنی میکردم یا….!!!
۲-مهمترین اصل برای حل مشکلات جامعه وحدت وانسجام اجتماعی افراد آن جامعه میباشد، عزادار حقیقی وعزاداری واقعی آن است که وحدت وانسجام محله وشهر وروستا ویا کشور را افزایش دهد ولی متاسفانه در برخی مواقع دیده میشود احداث مسجدی یا حسینیه ای ویا برقراری هیاتی در محله ای ویا شهری موجب تفرقه میشود لذا به نظر میرسد امام حسین علیه السلام که عامل وحدت تشیع میباشد نباید بگونه ای رفتار کرد که موجب کدورت وتفرقه بین عزاداران شود.
۳-اگرشیعیان به پیام های عاشورا توجّه جدّی می کردند وازآن به خوبی الگو می گرفتند،امروز به پیشرفته ترین جامعه از لحاظ مادی ومعنوی تبدیل شده بودندواین همه مشکلات ومعضلات گوناگون، جامعه اسلامی را رنج نمی داد.
۴-مصیبت امام حسین علیه السلام عظیم نیست بلکه اعظم است چونکه مردم ازدین خدا دور وبه کفر وشرک ونفاق آلوده شدند.
۵-ما شیعیان اکثرا در برائت زبانی ولعن زبانی دشمنان امام حسین علیه السلام مشکل نداریم آنچه مهمّ است برائت عملى میباشد،یعنى شیعیان باید از اخلاق دشمنان امام حسین علیه السلام دورى کنند دروغ ،ربا،بداخلاقى،بددهنى،سخن چینى،گرانفروشى،بخل،تقلّب،نفاق،فریب دادن،تهمت وافتراء،بى حجابى،بدحجابى،بى نمازى و…همه از اخلاق دشمنان امام حسین علیه السلام میباشد که به نظر میرسد شیعیان واقعی درحال حاضرباید برائت عملى خود را تقویت کنند.
۶-هرگونه فعالیت سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،نظامی،عبادی،
عرفانی،فرهنگی وعلمی عزادار حقیقی باید یک سو ویک جهت داشته باشد وآن هم حرکت به سوى ظهور موعود ومنجى جهان واستقرار حکومت جهانى باید باشد.لذا مشغول کردن خود بایک سلسله کارهای مقدّس و مذهبی،بدون درنظر گرفتن روح اسلام وحرکت در مسیر خلیفه وحجت خدا و ولی اللّه الاعظم اروحناه فداه،مغرور شدن وفریب خوردن از شیطان باصُوَرمقدس میباشد.
۷-عزادار وعزاداری حقیقی بر محور محبّت میباشد اگر میخواهیم بدانیم که کدام شخص ویاهیاتی ویا مسجدی و حسینیه ای عزاداری حقیقی دارد، بایدببینیم کدام است که محبت وصفا وصمیمیت را در جامعه ودر بین افراد اصل قرار داده است.
هفدهم مهرماه سال هزاروسیصدونود وپنج شمسی
telegram.me/reza_bonabi

برچسب ها :