امروز : چهارشنبه ۰۲ اسف ۱۳۹۶
مطالب ویژه سایت
گزارشی در موضوع نامگذاری سال 1393 "فرهنگ، اقتصاد، عزم ملی و مدیریت جهادی" مربع راهبردی سال ۹۳ ترکیب نام سال ۹۳ یک چهارضلعی مفهومی را تشکیل داده است. دو ضلع از این مربع موضوعاتی کلان (اقتصاد و فرهنگ) و دو ضلع دیگر موضوعات خردتری (عزم ملی و مدیریت جهادی) است؛ با این ...
نطق های حاج بنابی در مجلس
گالری تصاویر
پیـوند ها